Zásady ochrany osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je Mgr. Lea Kolkopová, IČ: 05766435, se sídlem: Chmelnice 3054/50, 628 00, Brno – Líšeň, zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Brna, dále jako „Správce“.
 2. Správce spravuje osobní údaje uživatelů, kteří navštíví webové stránky www.leakolkopova.cz.
 3. Osobní údaje zpracovávám primárně za účelem plnění smlouvy, plnění právních povinností a nebo oprávněného zájmu.
 4. Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
 5. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu plnění smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle deset let od provedení poslední objednávky, pokud správci neudělíte souhlas k jejich dalšímu zpracování. IP adresa je sledována z důvodů zabezpečení systému, nikoli pro marketingové účely.
 6. Zpracování osobních údajů je primárně prováděno Správcem. 
 7. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji.

Na základě Nařízení máte právo:

 1. Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám.
 2. Požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 3. Vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit.
 4. Požadovat po mě výmaz osobních údajů.

Společná ustanovení

Prohlašuji, že jsem přijala veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 9. 2022.